Bandırma Vapuru

Bandırma Vapuru Samsun 

Şu an samsunda doğupark içerisisnde  açık hava müzesi şeklinde sergilenmektedir. İçerisinde bulunan heykellerle geçmişi yaşatmaktadır.. Yüzde yüz gezilmesi şart olan bir yer. 

Bandırma Vapuru’nun yapım evresi

Bandırma Vapuru, 1878 seneninde İngiltere’de yük ve yolcu taşıma gemisi olarak 279 grostonluk kapasite ile yapıldı. Geminin ilk sahipleri Dussey and Robinson isimli şirkettir. Bu şirket gemiye Torocoderto ismini vermiş ve gemiyi 5 sene çalıştırmıştır.

Bandırma Vapuru’nun Osmanlı Devleti’ne gelişi

Bandırma Vapuru, 1883 seneninde Yunanistan'da bir şirkete satılmış ve Kymi ismini alarak çalıştırılmaya başlanmıştır. Daha sonra Yunanistan’da başka bir firmaya satılmış, 12 Aralık 1891 tarihinde bir kaza neticesi batmış ve aynı sene tekrar yüzdürülmüştür.

Ve sonunda gemi, İstanbul'da bir firmaya satılmış ve kaydı İstanbul Limanı’na alınmıştır. Gemiye Türk bayrağı çekilerek isimi Panderma olarak değiştirilmiştir. Bandırma Vapuru, Panderma isimiyle Marmara Denizi kıyılarında Tekirdağ, Mürefte, Şarköy, Karabigah ve Erdekarasında yük ve yolcu taşımacılığı için kullanılmıştır.

29 Ekim 1910 seneninde Osmanlı Denizcilik İdaresi’nin kararı ile Panderma’nın isimi Bandırmaşeklinde değiştirilerek posta vapuru olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Ulusal Mücadele’ye adım adım

1. Dünya Savaşı’nın kaybedilmesi ile Osmanlı Devleti parçalanmaya başlamıştı. Mondros Mütareke Antlaşması imza atmış ve anlaşmanın ağır şartları uygulanmaya başlanmıştı. İşgal kuvvetlerinin donanması İstanbul'a girmiş ve Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşları bu olaydan çok etkilenmiştir. Mustafa Kemal ve arkadaşları toplantılar tertip ederek yurdun kurtuluşu için çareler aramaktaydılar. Bu sırada işgal kuvvetleri Samsun dolaylarında asayişin bozulduğunu, orada yaşayan Türklerin Rumlara saldırdığını öne sürmekteydiler. Ve şipşak müdahale edilmez ise işgal kuvvetlerinin buraya müdahale edeceğini söylemekteydiler.

Mustafa Kemal’in görevlendirilmesi

Çanakkale Savaşı ile halkın sevgisini ve saygısını kazanan Mustafa Kemal Paşa, Samsun'da asayişi sağlamak emeli ile Osmanlı Devleti Hükümeti tarafından görevlendirildi.

Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Bandırma Vapuru’nun ehemmiyeti

Mustafa Kemal Paşa Samsun’da asayişi sağlamak emeliyle görevlendirildi ve Samsun'a gitmek için hazırlıklara başlandı. Bandırma Vapuru, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Samsun'a götürmek için hazırlandı. Bandırma Vapuru zorlu deniz koşullarına dayanabilecek bir gemi değildi. Bu sebeple bir takım tedbirler alındı. Bununla beraber İngiliz işgal kuvvetlerinin Bandırma Vapuru’nu geri göndermek istediklerini öğrenen Mustafa Kemal ve arkadaşları rotayı değiştirerek ve gizlenerek Samsun'a erişmeyi tasarıladılar. Bu tasarıları netice verdi ve gemi kaptanının da özverisi ve başarısı ile Bandırma Vapuru 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Samsun Limanı’na erişti. Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a ayak bastı ve daha sonrasında burada halka seslenerek Ulusal Mücadele’yi tam anlamı ile başlattı.

Bandırma Vapuru şuan ne vaziyette?

Bandırma Vapuru, Ulusal Mücadele’nin simgelerinden biri oldu. Atatürk ve arkadaşlarını Samsun’a eriştiren ve Atatürk'ün Ulusal Mücadele çağrısını yapabilmesini sağlayan Bandırma Vapuru, Ulusal Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasından sonra tarihte çok ehemmiyetli bir bulundu. Görevini hakkı ile yerine getiren Bandırma Vapuru daha sonra bir Türk armatöre satıldı. Ama ülkemiz için son derece ehemmiyetli olduğundan 2001 seneninde inşasına yine başlanan Bandırma Vapuru, 2003 seneninde bitirdi. Yaşanan zorlu günlerin sembolü haline gelen Bandırma Vapuru o günlerin hatırasını yaşatmak emeliyle aslına uygun bir şekilde müze haline getirildi. Şu anda Bandırma Müzesi olarak Samsun'un Canik kazasında ziyaretçilerini beklemektedir.